Wie zijn wij

Onze missie

Stichting Delphinidae zet zich in voor zeedolfijnen en wil een verschil maken voor het dagelijks leven en lange termijn toekomst van duizenden dolfijnen, want wreedheid is onaanvaardbaar en uitsterven is voor eeuwig! Wij strijden voor een gezonde leefomgeving zonder bedreigingen voor deze verbazingwekkende wezens. Dit doen we door middel van het verzamelen we zo veel mogelijk kennis van zeedolfijnen en het milieu (wetenschap en ICT ondersteuning), jeugd en volwassenen bewust maken van een gebalanceerde leefomgeving (onderwijs). Stichting Delphinidae hand in hand met burgers om de politiek in de juiste richting te sturen en verkeerde beslissingen aan de kaak te stellen. Stichting Delphinidae durft kritisch te zijn naar zichzelf en anderen en daagt anderen uit dit ook te zijn.

Onze doelstellingen

Campagnes

Lokale en internationale campagnes voeren om verschillenden bedreigingen in de wereld te stoppen. Voldoende inzet en druk, in samenwerking met meerdere stichtingen, zal verandering teweeg brengen.

Financiering

Projecten die dringende financiering nodig hebben voor het continueren van hun werk ondersteunen over de hele wereld.

Ondersteuning

Verschillende partijen en beleidsmakers, welke dolfijnen en hun leefgebieden willen beschermen, helpen door het verstrekken van een goed advies, deskundig advies, samen met een sterke juridische, wetenschappelijke en ethische argumenten.

Actie

Misbruik van de regelgeving van partijen en bedrijven, welke geen belang bij de bescherming van dolfijnen hebben en hun beloftes niet nakomen, onthullen en deze publiceren.

Advies

Het markeren van belangrijke punten en bedreigingen bij internationale verdragen, nationale regeringen, lokale gemeenschappen en andere natuurbeschermingsorganisaties.

Onderzoek

Met verschillende partijen en instituten een samenwerking aangaan om computertechnologie, moderne communicatiemiddelen en wetenschap ter beschikking te stellen om op deze wijze het onderzoek van Delphinidae te bevorderen en te ondersteunen. Deze gegevens/resultaten zullen wereldwijd aan onderzoeksinstituten ter beschikking worden gesteld.

Educatie

Mensen informeren, bewust maken en mogelijkheden bieden voor een groen en duurzame leefomgeving via de media, evenementen, scholen initiatieven, websites en meer.

Waarom we het doen? Wreedheid is onaanvaardbaar en uitsterven is voor eeuwig!