Onze doelen

Wij voeren lokale en internationale campagnes om de bedreigingen in de wereld te stoppen. Voldoende inzet en druk, in samenwerking met meerdere stichtingen, zal verandering teweeg brengen. Naast deze campagnes streven wij tevens onderste doelstellingen na:

Financiering

Projecten die dringende financiering nodig hebben voor het continueren van hun werk ondersteunen over de hele wereld.

Ondersteuning

Verschillende partijen en beleidsmakers, welke dolfijnen en hun leefgebieden willen beschermen, helpen door het verstrekken van een goed advies, deskundig advies, samen met een sterke juridische, wetenschappelijke en ethische argumenten.

Actie

Misbruik van de regelgeving van partijen en bedrijven, welke geen belang bij de bescherming van dolfijnen hebben en hun beloftes niet nakomen, onthullen en deze publiceren.

Advies

Het markeren van belangrijke punten en bedreigingen bij internationale verdragen, nationale regeringen, lokale gemeenschappen en andere natuurbeschermingsorganisaties.

Onderzoek

Met verschillende partijen en instituten een samenwerking aangaan om computertechnologie, moderne communicatiemiddelen en wetenschap ter beschikking te stellen om op deze wijze het onderzoek van Delphinidae te bevorderen en te ondersteunen. Deze gegevens/resultaten zullen wereldwijd aan onderzoeksinstituten ter beschikking worden gesteld.

Educatie

Mensen informeren, bewust maken en mogelijkheden bieden voor een groen en duurzame leefomgeving via de media, evenementen, scholen initiatieven, websites en meer.