Missie

Stichting Delphinidae zet zich in voor zeedolfijnen en wil graag een verschil maken voor het dagelijks leven en lange termijn toekomst van duizenden dolfijnen, want wreedheid is onaanvaardbaar en uitsterven is voor eeuwig! Wij strijden voor een gezonde leefomgeving zonder bedreigingen voor deze verbazingwekkende wezens. Dit doen we door middel van het verzamelen we zo veel mogelijk kennis van zeedolfijnen en het milieu (wetenschap en ICT ondersteuning), jeugd en volwassenen bewust maken van een gebalanceerde leefomgeving (onderwijs). Stichting Delphinidae hand in hand met burgers om de politiek in de juiste richting te sturen en verkeerde beslissingen aan de kaak te stellen. Stichting Delphinidae durft kritisch te zijn naar zichzelf en anderen en daagt anderen uit dit ook te zijn.